Budynek Nordic Haven

Regulamin PL/ENG

Regulamin

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Nordic Haven Apartments, ul. Grottgera 4, Bydgoszcz.

2. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, najpóźniej w dniu przyjazdu.

3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

5. Doba hotelowa trwa od godz. 14:30 do godz. 12:00.

6. Gość jest zobowiązany do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).

7. Organizowanie imprez towarzyskich w Apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Nordic Haven Apartments pobierze karę w wysokości 1500 zł.

8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w apartamentach oraz wprowadzania zwierząt. Za złamanie zakazu Nordic Haven Apartments pobierze karę w wysokości 300 zł.

9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Ponadto zabrania się użytkowania w Apartamencie lub na tarasie materiałów pirotechnicznych.

10. O wszelkich usterkach powstałych w Apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika Nordic Haven Apartments.

11. Za szkody powstałe w mieniu Apartamentu (w tym trwałe zabrudzenia i uszkodzenia elementów wyposażenia, bądź też za ich zaginięcie) w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu, odpowiedzialność zarówno finansową jak i cywilną ponosi Gość.

12. Za zamówioną przez Gościa w trakcie pobytu usługę sprzątania Apartamentu pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 60 zł.

13. W przypadku zgubienia kluczy od Apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

14. W przypadku zgubienia karty do garażu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

15. Liczba osób przebywająca w Apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji.

16. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności Nordic Haven Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.

17. Nordic Haven Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie.

18. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 z 1997r. poz. 883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

19. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody firmy Nordic Haven Apartments zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować Apartament lub jego część. Zabrania się przeprowadzania sesji zdjęciowych, kręcenia filmów wewnątrz Apartamentów. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię Nordic Haven Apartments.

20. Wszelkie płatności dotyczące rezerwacji obiektów obsługiwane są za pomocą Krajowego Integratora Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. Użytkownik zarejestrowany bądź firma przed zamówieniem jakiejkolwiek usługi opisanej w Cenniku, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami oraz informacjami Integratora Płatności S.A. znajdującymi się pod linkiem https://tpay.com/regulaminy-i-umowy.

21. Właściciel serwisu nie pobiera żadnych dodatkowych opłat oraz prowizji za transakcje dokonywane za pomocą płatności opisanych w pkt. 21 powyżej.

22. W razie rezygnacji z dokonanej i opłaconej rezerwacji, opłata nie podlega zwrotowi.

23. Regulamin Nordic Haven Apartments jest dostępny na stronie www.nordichaven.com oraz na drzwiach wejściowych każdego z apartamentów.

Zarząd Nordic Haven Apartments

Terms & Conditions

1. These terms and conditions concern  all people within the premises of Nordic Haven Apartments, Grottgera 4 Str., Bydgoszcz.

2. Payment is collected in advance or on the arrival day at the latest.

3. If a Guest cancels a room reservation on the day of the booking, the amount paid for this day will not be refunded.

4. Guests are required to show their identification cards or passports upon check-in.

5. Check-in starts at 2;30 p.m Check-out is latest by 12 p.m.

6. Guests are obliged to obey the quiet hours (10 p.m. - 7 a.m.).

7. It is forbidden to organize parties in the Apartments. Organizing a party that other Guests find disturbing will result in a PLN 1500 fine.

8. Smoking is strictly forbidden and no pets are allowed in the Hotel. Breaching the above rule is punishable with a PLN 300 fine.

9. Heaters and other electrical appliances that are not provided by the Hotel may not be used in the rooms as they constitute a safety hazard. The use of pyrotechnic products in the Apartment or on the terraces is also forbidden.

10. During the period of accommodation, Guests should immediately notify an employee of Nordic Haven Apartments of every fault or malfunction in their Apartment.

11. Guests will be held liable, both financially and legally, for all damages done in the Apartment (including non-removable stains and damage to the furnishing or its loss) due to improper use.

12. Cleaning services are available upon request at an additional PLN 60 fee.

13. For losing keys to the Apartment, the Hotel will charge a PLN 300 fine.

14. For losing a magnetic card to the underground parking lot, the Hotel will charge a PLN 300 fine.

15. The number of people allowed in an apartment is limited to the number provided at the reservation.

16. In case any sudden and unforeseen circumstances  occur, Nordic Haven Apartments reserves the right to change the reserved Apartment for another one of the same or higher standard or, if no apartments are available, to cancel a reservation.

17. Nordic Haven Apartments is not responsible for items left in the Apartments.

18. Guests agree for processing their personal data for check-in purposes and storing their personal data in the Apartment's database in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29th October 1997 ( Journal of Laws/Dz. U. No. 133, item 883, as amended). Guests are entitled to view and change their personal data.

19. Publishing photos or other multimedia materials which make it possible to identify an Apartment or its part without obtaining a prior written consent from Nordic Haven Apartments is forbidden. Conducting photo shoots and filming inside the Apartment is forbidden. This especially concerns materials of immoral nature that may be detrimental to the good name of Nordic Haven Apartments.

20. Nordic Haven Apartments terms and conditions are available at www.nordichaven.com and on the entrance door to each apartment.

Management of Noridc Haven Apartmets